Webiste Onesti

EEA and Norway Grants

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Proiect privind protecția mediului – schimbări climatice

Municipiul Onești își propune să devină un model de comunitate flexibilă și responsabilă în abordarea schimbărilor climatice, urmărind cu hotărâre să atingă și să depășească standardele stabilite de Uniunea Europeană în ceea ce privește durabilitatea și implicarea în protecția mediului, cu o perspectivă asumată până în anul 2050.

În acest context, Strategia de Adaptare și Atenuare a Schimbărilor Climatice (SAASC) pentru municipiul Onești are un rol esențial și cuprinde un plan vast de acțiune, proactiv și bine gândit, menit să contracareze amenințările aduse de schimbările climatice și să faciliteze o dezvoltare echilibrată și durabilă a comunității. Această strategie reprezintă un instrument de ghidare și coordonare pentru a aborda eficient provocările legate de climă, simultan cu promovarea unei creșteri sustenabile.

Prin intermediul SAASC, municipiul Onești pune în aplicare o serie de măsuri concrete și obiective adaptate la nevoile și resursele locale. Acestea includ eforturi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin trecerea la surse de energie regenerabilă, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor, promovarea transportului ecologic și gestionarea sustenabilă a resurselor naturale. De asemenea, strategia vizează protecția infrastructurii și a comunității locale împotriva impactului schimbărilor climatice prin măsuri de adaptare, cum ar fi gestionarea adecvată a apei și a riscurilor asociate.

În final, SAASC reprezintă un angajament semnificativ pentru municipiul Onești în transformarea sa într-un actor cheie în eforturile de combatere a schimbărilor climatice. Prin implementarea acestui cadru strategic, municipiul nu numai că își aduce contribuția la protecția mediului înconjurător și la adaptarea la provocările climatice, dar și contribuie la consolidarea poziției sale ca un exemplu pozitiv de comunitate durabilă și responsabilă la nivel local și regional.

Strategia de Adaptare și Atenuare a Schimbărilor Climatice (SAASC)

DESCARCĂ